Sponsorer

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB 2022

For ett år siden fikk korpset støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til nye instrumenter og gjennomføring av seminar. Etter to år med pandemi hadde korpset et stort behov for å samles og gjenskape en felles identitet. Det var også mange instrumenter som hadde blitt gamle og man trengte en oppgradering av instrumentene før nye aspiranter kunne rekruteres.

Tildelingsvideo fra Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB sin logo

Støtten fra stiftelsen kom veldig godt med da korpset i juni dro på korpstur til Skottland, den første turen korpset var på flere år grunnet pandemien.

Da det i tillegg kom hele 18 nye aspiranter høsten 2022, så måtte det kjøpes inn flere nye instrumenter, så pengene fra Sparebankstiftelsen DNB kom veldig godt med!

Vi vil rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB, korpsbarna på Mortensrud har fått mye glede ut av hver eneste krone!