Årshjul

Korpset har noen gjentagende aktiviteter som går igjen hvert år. Her har vi derfor forsøkt å lage et årshjul.

Aktivitetene i rundingen er inntektsbringende aktiviteter hvor det er en forventning om at alle foreldre bidrar, mens aktivitetene i boksene rundt er sosiale aktiviteter korpset gjør hvor det forventes at alle barna stiller opp.

Årshjul for korpset

For mer detaljer om datoer, steder og tider, se utsendt terminliste på Tutti og/eller aktivitetskalenderen i Tutti . Du kan også se aktivitetskalenderen her ved å trykke på >> i den røde menyen.