Innmelding til korpset

Korpset er for alle barn som går i grunnskolen (1-10 klasse) men i praksis tar vi sjelden i mot aspiranter yngre enn 2. klassinger av praktiske årsaker. Vi erfarer også at større barn ønsker å lære å spille, så de øvre klassene er også velkomne hos oss.

Når er påmeldingsfristen?

Hos oss begynner det barn hele året, stikk gjerne innom en onsdag kveld og se hvordan vi har det. Ønsker du å melde barnet inn, fyll ut skjemaet på denne siden.

Hva koster det?

Kr. 1500,- pr. halvår, og søsken får rabatt. For dette får du individuell spilleopplæring én gang i uka, spilling i gruppe én gang i uka, gratis lån av instrument, uniform, deltagelse på seminarer/reiser/overnatting. Første halvår betaler man kun kr. 750,-.

Innmeldingsskjema:

Hvilken skole går barnet på(nødvendig)

Samtykker dere til at korpset legger ut bilder der barnet er synlig(nødvendig)