Kontaktinformasjon

STYRELEDER

Per Christian Pinås: 952 18 874

ØVRIGE STYREMEDLEMMER

Styremedlem
Eirik Egeberg-Jensen

Styremedlem
Bjørg Myrvoll

Styremedlem
Lois Lund Rabe

Styremedlem
Sumita Dey

Kasserer
Sofia Kupandran

Instrumentforvalter
Thomas Nilsson

Webmaster
Gaute Holmin

Innmelding og utmelding av korpset

Vi har et eget skjema for innmelding og et eget skjema for utmelding.

Send en melding til styret

Du kan kontakte styret ved å bruke dette skjemaet:

Postadresse
Mortensrud Skolekorps

Postboks 56, Mortensrud
1215 Oslo

Organisasjonsnummer
971283203

Fakturaadresse
faktura+mortensrudskolekorps@mg.mailstyreweb.com

Musikalsk leder, og dirigent for hovedkorps
Egil Hurum: 90 64 65 41

Dirigent for juniorkorps og aspiranter
Stina Widen

Loppegruppa

Loppegruppa ledes for tiden av Marte Spets. Kontakt gruppa ved å bruke dette skjemaet: