Kontaktinformasjon

STYRELEDER

Per Christian Pinås: 952 18 874

ØVRIGE STYREMEDLEMMER

Styremedlem
Eirik Egeberg-Jensen

Styremedlem
Aneta Oleszuk

Styremedlem
Bjørg Myrvoll

Kasserer
Sofia Kupandran

Instrumentforvalter
Thomas Nilsson

Webmaster
Gaute Holmin

Send en melding til styret

Du kan kontakte styret ved å bruke dette skjemaet:

Postadresse
Mortensrud Skolekorps

Postboks 56, Mortensrud
1215 Oslo

Organisasjonsnummer
971283203

Musikalsk leder, og dirigent for hovedkorps
Egil Hurum: 90 64 65 41

Dirigent for juniorkorps og aspiranter
Ingrid Sæbø

Loppegruppa

Loppegruppa ledes for tiden av Marte Spets. Kontakt gruppa ved å bruke dette skjemaet: