Påmelding

Skal vi klare å gjennomføre høstens loppemarked er vi avhengig av foreldre og andre frivillige som stiller opp både dagene før og selve helgen. Vi er også avhengige av levering av mat og kaker til kafeen. 

Merk at alle i korpset må stille med minimum en foresatt hele helga. Dersom det ikke lar seg gjennomføre ber vi vennlig om en tilbakemelding slik at vi kan ta høyde for dette i planleggingen. Alle oppfordres til å stille med to foresatte, spesielt i de travleste tidspunktene. 

I år har vi spredd oppgavene i skjemaet over flere dager og gjort dem mer detaljert.

Inntektene fra loppemarkedet er meget viktig for korpset og avgjør hvor vi kan dra på korpstur og stevner blant annet. 

Hver korpsfamilie må stille med to matretter eller kaker. 

Under kan du melde deg på aktiviteter og tider før og under loppemarkedet.

Har du spørsmål, kontakt: Veronica Dale på 92236293