Påmelding

Skal vi klare å gjennomføre vårens loppemarked er vi avhengig av foreldre og andre frivillige som stiller opp både dagene før og selve helgen. Vi er også avhengige av kakebakere. 

Merk at alle i korpset må stille med minimum en foresatt hele helga. Dersom det ikke lar seg gjennomføre ber vi vennlig om en tilbakemelding slik at vi kan ta høyde for dette i planleggingen. Alle oppfordres til å stille med to foresatte, spesielt i de travleste tidspunktene. 

Tidspunktene som er obligatoriske å stille med en foresatt på er:

  • Fredag 24. mars fra 16:00-21:00 (mottak og rigging)
  • Lørdag 25. mars fra 10:30-16:00 (gjennomføring)
  • Søndag 26. mars fra 11:30-17:00 (gjennomføring og rydding)

NB: Det kan bli mindre justeringer på tidspunktene.

I tillegg må mottaket bemannes. Er du forhindret fra å delta på selve loppemarkedet, oppfordrer vi sterkt til å stille i mottaket (onsdag 22. mars – fredag 24. mars). Der det er mulig å velge «Andre» kan du legge inn informasjon om at du kun kan en time eller lignende.

Inntektene fra loppemarkedet er meget viktig for korpset og avgjør hvor vi kan dra på korpstur og stevner blant annet. 

Hver korpsfamilie må i tillegg stille med to kaker. 

Under kan du melde deg på aktiviteter og tider før og under loppemarkedet. Frist for tilbakemelding er senest tirsdag 28. februar.

Har du spørsmål, kontakt: Veronica Dale på 92236293