• Sponsorer

    Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB 2022

    For ett år siden fikk korpset støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til nye instrumenter og gjennomføring av seminar. Etter to år med pandemi hadde korpset et stort behov for å samles og gjenskape en felles identitet. Det var også mange instrumenter som hadde blitt gamle og man trengte en oppgradering av instrumentene før nye aspiranter kunne rekruteres.